Radionice “Društveni običaji i svečana događanja moj zavičaja“

06.10.2016.

U okviru projekta „Kazan Kult – Kladovo 2016“ koje sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo u saradnji sa osnovnim i srednjim školama sa područja opštine Kladovo organizovalo je tematske edukativne radionice sa izložbenim postavkama na temu „Društveni običaji i svečana događanja moj zavičaja“ koja su obradila običaje karakteristični za lokalnu zajednicu.

Radionice su obrađivale teme iz običaja prosidbe, svadbenih veselja, slava, krštenja, pogrebnih obreda, pomana, ali i tradicionalni zanata poput grnčarstva, pletenje i tkanje i sl.

Radionice su se održale u periodu održavanja manifestacija „Dani evropske baštine“ (Život sa nasleđem – potopljeno ostrvo Ada Kale),  „Dečja nedelja“ (Zavičajna tradicionalna muzika), a naredna sledi sa Decembarskim prazničnim karavanom pokretne biblioteke (Biblioteka bez granice – istorija bez granice – narodni običaji u selima).