Radionice o osnovama programiranja i kodiranja za najmlađe korisnike

04.06.2019.

U sklopu projekta „Digitalni građanin“ Biblioteka u Kladovu nastavlja sa radionicama (Korbovo, Brza Palanka, Tekija) na kojima sa najmlađim korisnicima, uz pomoć nastavnika, učimo osnove programiranja i kodiranja upoznavajući ih sa mokrobit računarom i dodacima za mikrobit (Boson). Uz zabavu i učenje najmlađi uče da primene tehnološko dizajniranje i programiranje.

Nakon završetka školske godine (polovina juna 2019.) određen broj kompleta će biti dostupan u biblioteci za svoje redovne i revnosne korisnike, uz mogućnost izdavanja i korišćenja na 10 dana.

Inače, na osnovu dosadašnjeg iskustva na radionicama koje smo organizovali, oduševljeni smo interesovanjem i znanjem i mališana  uzrasta od 10 do 12. godine života. Ostavljaju nas bez teksta brzim prilagođavanjem novim informacijama o  mogućnostima mikrobitova i dodataka.

Regionalni projekat Instituta za razvoj i inovativnost mladih (IRIM) iz Hrvatske, uz lokalno partnerstvo Fonda B92 i njegovog programa Bitka za znanje, u okviru projekta „Digitalni građanin“ opremila je Biblioteku "Centar za kulturu" sa 20 microbitova i 5 kompleta BOSON setova.

Cilj ovog projekta je da se koriste nove tehnologije i da se podstaknu nove generacije da ih koriste na zabavan način koji doprinosi bolje pamćenje, veštine rešavanja problema, razvijanje digitalnih veština kao i kritičko razmišljanje.

Osnovna ideja je da se uključi veliki broj dece i da im se pokaže da programiranje zabavno zanimanje.

#BitkaZaZnanje #DigitalniGrađanin #KODigranje #IRIM #FondB92