Revizija knjižnog fonda biblioteke

10.08.2011.

Bibliotekari Centra za kulturu Kladovo započеli su postupak sprovođenja redovne revizije knjižnog fonda, u skladu sa obavezama iz Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti. Nakon usklađivanja stanja iz materijalnog inventara i elektronskog kataloga sa stvarnim stanjem, dobiće se važni podaci o stepenu korišćenja i oštećenju knjiga, kao i pravo stanje bibliotečko-informacione građe i izvora. Zbog revizije knjižnog fonda, biblioteka radi po posebnom režimu u periodu od 10. avgusta do 10. septembra 2011., i to samo prvu smenu. U tom periodu neće se izdavati knjige korisnicima, već samo primati, ranije zadužene.