Rezultati tradicionalnog likovnog konkursa

11.02.2012.

Centar za kulturu Kladovo, početkom januara 2012., raspisao je 15. likovni januarski nagradni konkurs. U želji da se zainteresovani kreativno izraze i daju svoje viđenje kako urediti kulturnu baštinu na području opštine Kladovo, opredeljena je tema  „Nov izgled tvrđave Fetislam i lokalitet Trajanov most“.  Pristiglo je 86 likovnih radova i 3 rada u glini. Od mnoštva maštovitih i interesantnih radova, žiri je nagradio sledeće autore:

Novčane nagrade:

Prva nagrada – Radmila Predić iz Kladova (rad u glini – nov izgled lokaliteta „Trajanov most“)

Druga nagrada – Danijela Barać iz Kladova (crtež - Fetislam)

Treća nagrada – Jovana Jocić iz Kladova (crtež „Fetislam“)

Četvrta nagrada – Nikola Balanović iz Kladova (crtež - Trajanov most)

Peta nagrada – Miloš Bukatarević iz Kladova (crtež – Fetislam)

Šesta nagrada – Tatjana iz Podvrške (tempera – Trajanov most)

Robne nagrade – knjige – svi su uzrasta od IV do VI razreda osnovne škole

1.      Nikola Grekulović iz  Rtkova (tempera - Trajanov most)

2.      Miodrag Gicić iz Vajuga (tempera - Trajanova tabla)

3.      Aleksa Marinović iz Podvrške (tempera - Trajanov most)

4.      Dijana Bojović iz Kladova (tempera – Fetislam)

5.      Aleksandra Šćekić iz Kladova (tempera - Fetislam)