Saradnja kulturnih poslenika iz Drobete Turnu Severin i Kladova

31.10.2015.

Kulturni poslenici dva susedna grada, dve susedne države, Drobeta Turnu Severin (Rumunija) i Kladovo (Srbija), decembra 2014. godine, potpisali su protokol saradnje o saradnji i razmeni programa svih ustanova kulture, koji je zaživeo i realizuje se.

Tim povodom, na poziv kolega iz Rumunije, 29. oktobra 2015. Godine u Drobeti Turnu Severin organizovani su skupovi sa sledećim učešćem;

Regionalni muzej „Gvozdena vrata“ organizovao je Međunarodni Simpozijum arheologa i istoričara, na kojem je učestvovala i Marina Brzaković, master arhologije iz Beča, koja potiče sa prostora opštine Kladovo. Ona je izložila svoj rad i video prezentaciju na temu „Sve zemlje jedno kulturno nasleđe“. Na simpozijum su pored eminentnih stručnjaka iz oblasti arheologije i istorije iz Rumunije, učestvovali i predstavnici Srbije iz Arheološkog institua Srpska akademije nauke i umetnosti.

Centar za kulturu „Nichita Stanescu“ organizovao je  Festival folklora podunavskih država koji je održan u ambijentu tržnog centra „Cora“.

Učestvovali su folkorni ansambl „Danubius“ i pevači iz  Drobete Turnu Severin iz Rumunije, Folklorni ansambl „Tsviat“ iz Vidina iz Bugarske i KUD“Polet“ iz Kladova iz  Srbije.