Simbolične godišnje članarine biblioteke

13.01.2015.

Članarina Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo za 2015. godinu, po različitim kategorijama iznosi;

Članarina za učenike, studente, nezaposlene, penzionere:

-          Godišnja članarina ……. 500 dinara

-          Polugodišnja članarina ... 300 dinara

-          Mesečna članarina ……. 150 dinara

-          Dnevna članarina ………100 dinara

Članarina za zaposlene:

-          Godišnja članarina …… 600 dinara

-          Polugodišnja članarina .. 300 dinara

-          Mesečna članarina …… 150 dinara

-          Dnevna članarina …….. 100 dinara

Porodična članarina:

-          Godišnja članarina …… 1.000 dinara

 

Zamena izgubljene članske karte

-          Nadoknada štete …… 100 dinara

Besplatne kategorije korisnika:

-          Sva deca do drugog razreda osnovne škole,

-          Korisnici pokretne biblioteke – bibliobuse u naseljima opštine Kladovo

Popusti:

-          U toku kalendarske godine postoje dani popusta na godišnju članarinu ili besplatan upis u danima pojedinih manifestacija – jubileja, o čemu će se davati naknadna obaveštenja na oglasnim mestima biblioteke, online portalima ili u lokalnim medijima.

Za sve detalje, predloge i sugestije, obratite se Vašim bibliotekarima.

Uvek imajte u vidu, da se Vaša članarina usmerava za kupovinu novih knjiga.

Ako Vi ne dođete kod nas, možda naš bibliobus dođe do Vas!

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo u dvorištu Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Kladovu, druži se sa svojim korisnicima iz Kladova i Tekije.

Decembar 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=I-wEh7sY_g0&feature=share