Skup bibliotekara u Vidinu

18.04.2012.

Na poziv Regionalne biblioteke „Mihalaki Georgiev“ iz Vidina  i direktorke Mr Desislave Ivanove, bibliotekari iz Kladova i Negotina, 10. i 11. aprila 2012. učestvovali su na stručnom seminaru pod nazivom „Dobra bibliotečka praksa“.

Seminar je organizovan u okviru projekta „Globalne biblioteke Bugarske“ na inicijativu Ministarstva kulture Bugarske i ima za cilj da olakša pristup informacijama, znanju, komunikacijama, digitalnim sadržajima i ostalim uslugama u široj lokalnoj zajednici kroz mrežu javnih biblioteka, kako bi se što veći broj građana uključio u globalnu informatičku društvenu mrežu.

Domaćini skupa su predstavili rad biblioteka okruga Vidin  i njihova iskustva iz bibliotečke prakse.

Posebnim programom i sa velikom pažnjom predstavljeni su bibliotekari iz negotinske biblioteke „Dositej Obradović“ i kladovskog Centra za kulturu, koji su prezentirali rad i specifičnosti svojih biblioteka.

 Koristan link:

 www.glbulgaria.bg