Slikovanica „Dečija ekološka prava i obaveze“

29.05.2019.

Slikovnica Dečja ekološka prava i obaveze, autorki Dr Ljiljane Đurović i Ljiljane Andrić predstavljena je najmlađim korisnicima Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo sa željom da se deca upoznaju sa mogućnostima zaštite životne sredine.

Radionica je održana sa učenicima nižih razreda Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Kladovu u saradnji sa učiteljima, nastavnicima i bibliotekarima.

Poseban program na istu temu realizovan je za korisnike pokretne biblioteke u 12 sela opštine Kladovo.

Ova slikovnica nastala je u težnji da se deci približe njihova prava na razvoj u zdravoj životnoj sredini i na obrazovanje usmereno ka poštovanju prirodne sredine, zagarantovanih Konvencijom o pravima deteta (članovi 24. i 29.).

Kroz svakodnevne životne situacije pretočene u stihove, deca će na brz i lak način usvojiti postupke koji vode u ekološki poželjno ponašanje i razvoj ekološke svesti. Mladima je neophodno ukazati da uživanje bilo kakvog prava podrazumeva ispunjavanje određenih obaveza i da je njihov trud, ma koliko se zanemarljivim činio, neophodan i presudan za ostvarivanje globalne dobrobiti.

Slikovnica ima višestruki značaj jer uči decu da prepoznaju ekološke probleme, podstiče ih da ukazuju drugima na njih i osnažuje ih da deluju u cilju zaštite životne sredine.