Stručni seminar bibliotekara

26.11.2011.

Zaposleni radnici Centra za kulturu Kladovo prisustvovali su stručnom seminaru Narodne biblioteke Bor, koji je održan u petak 25. novembra 2011. Godine.

Teme seminara su bile:

-  Novi  bibliotečki zakoni (Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti, Zakon o obaveznom primerku i Zakon o staroj i retkoj knjizi).  Predavač Vesna Injac-Malbaša – Narodna biblioteka Srbije

-  Virtuelna biblioteka Srbije: uključenje novih članica, razvoj sistema i implementacija novih servisa, planovi na prelazak na novu generaciju, COBISS programske platforme. Predavač Vesna Stevanović, zamenik upravnika i rukovodilac VBS Centra Narodne biblioteke Srbije

-  Kataloška obrada elektronskih izvora: novine, problemi i rešenja. Predavač Srđan Slavnić, Narodna biblioteka Srbije

Predavači su bili stručnjaci Narodne biblioteke Srbije u Beogradu, a učesnici bibliotekari Timočkog regiona.

Kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje postaju imperativ današnjice, za sve a posebno za bibliotekare, rečenoje na seminaru. Pored stručnog usavršavanja bibliotekara i knjižničara  Centra za kulturu Kladovo, seminare i predavanja uvek prate i ostali iz strukture zaposlenih i cilju permanentne edukacije u raznim sferama kulturne delatnosti.