Stručno usavršavanje bibliotekara okruga Bor

24.10.2016.

U okviru programa stalnog stručnog usavršavanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti za 2016. godinu, Narodna biblioteka u Boru, organizovala je seminar  za bibliotekare sa područja matičnosti (region Bor).

Seminar na temu „Razvijanje informacione i medijske pismenosti kod dece i mladih“ održan je 24. oktobra 2016. godine. Isti je akreditovan od Narodna biblioteka Srbije.

Autorke programa su Gordana Ljubanović, bibliotekar savetnik iz Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“, Cetinje i Slađana Galuška, bibliotekar u Osnovnoj školi „Sveti Sava“, Beograd.

Program seminara je obuhvatio pitanja poznavanja medija i informacija (proizvodnje, korišćenje i i vrednovanje medijskih tekstova i izvora informacija), uloge biblioteka u razvijanju informacione pismenosti u digitalno doba i korišćenje medija kao izvora informacija za istraživanje i učenje.

Seminaru su prisustvovali bibliotekari javnih i školskih biblioteka iz Negotina, Majdanpeka, Bora i Kladova.