Stručno usavršavanje zaposlenih

21.09.2015.

Bibliotekari i knjižničari Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo pohađali su akreditovani program stalnog stručnog usavršavanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti Biblioteke Matice srpske pod nazivom „Korišćenje digitalnih resusra u bibliotekama“ koji je realizovan u Narodnoj biblioteci Bor 24. septembra 2015. godine.

Seminar je akreditovan od strane republičke Komisije za akreditaciju programa stalnog stručnog usavršavanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti i vrednuje se sa 3 boda.

Predavači, Novka Šokica Šuvaković i Ivanka Klajn, govorile su o korišćenju digitalnih resursa u bibliotekama.