Stručno usavršavanje zaposlenih u kladovskoj biblioteci

04.04.2014.

Stalno stručno usavršavanje u bibliotečko-informacionoj delatnosti je novi oblik na planu stručnog usavršavanja bibliotečko-informacionih stručnjaka koji je utvrđen novim Zakonom o bibliotečko-informacionoj delatnosti („Sl.gl.RS“, br.52/11). Naime, saglasno članu 49., stav. 1. Zakona o bibliotečko-informacionoj delatnosti, zakonska obaveza zaposlenog na poslovima u bibliotečko-informacionoj delatnosti je da godišnje ostvari najmanje 6 radnih sati stalnog stručnog usavršavanja, saglasno članu 2., tačka 3. Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju u bibliotečko-informacionog delatnosti.

U skladu sa tim, svi zaposleni na stručnim poslovima u Biblioteci „Centar za kulturu“ Kladovo učestvuju na seminaru koji organizuje Narodna biblioteka „Ilija M.Petrović“ u Požarevcu na temu „Upoznajte se sa virtuelnim svetom računara – informatičko opismenjavanje“.

Predavači su Renata Minić, Katarina Beli i Beba Stanković.

Seminar je akreditovan od strane Narodne biblioteke Srbije i održava se 05. aprila 2014. godine u Požarevcu.

Na seminaru su učestvovali bibliotekari iz Kostolca, Malog Crnića, Žagubice, Požarevca i Kladova.