Tribina „Car Nikolaj II Romanov – mučenik i srpski zaštitnik“

16.11.2021.

Istoričar Milovan Balaban održaće tribinu „Car Nikolaj II Romanov – mučenik i srpski zaštitnik“ u petak 19.11.2021. sa početkom u 19 časova, u galeriji Biblioteke u Kladovu.

Zaštitne maske za lice su obavezne za publiku i za zaposlene.

Car Nikolaj obeležio je epohu kraja ruske imperije i dinastije Romanovih. Bio je svedok, ali i kreator privrednog uspona Rusije, što je bilo trn u oku vazda ekspanzionističkom zapadu. Sa druge strane car je na oči gledao urušavanje ruskog društva, pojavu terorističkih grupacija i sveopšte moralno propadanje, koje je rezultiralo velikim revolucionarnim haosom i “umiranjem” istorijske Rusije.

Mnogobrojni sukobi ruskih elita i viševekovna vesternizacija ruskih najviših slojeva postepeno, ali sigurno su urušavali Rusiju i dinastiju Romanov. Imaperija više nije osećala ideju na kojoj je počivala, a pravoslavlje je doživljavano kao relikt prošlosti i rezervisano za “zaostali” narod. Kada ovome dodamo probleme u porodici, pre svega vezane za problematičnost carevića Alekseja i njegovu neizlečivu bolest, vidimo da je Rusija bila u previranjima čiji je ishod bio krajnje neizvestan.

U kontekstu gore rečenog možda može da se izmeri veličina careve reakacije na agresiju Austro-Ugarske na Srbiju, kao i reskir koji je preuzela ruska imperija ulazeći u rat sa Centralnim silama opterećena unutrašnjim problemima i protivurečnostima. Uprkos svemu tome car je pred čitavim svetom bio jasan “Onoga trenutka kada austro-ugarske trupe pređu srpsku granicu mogu da smatraju da su u ratu sa Rusijom”

Na predavanju će biti apostrofiran carev stav i velika, spasavajuća žrtva za Srbiju, ali i prikazan život samog cara – njegov način upravljanja velikim carstvom, iskušenja sa kojima se suočavao, porodični problemi vezani za hemofiliju carevića Alekseja,  kao i ulazak u porodicu Raspućina te njegov stvarni, ali i izmišljeni uticaj na carsku porodicu.

Biografija: 
Milovan Balaban je profesor istorije.
Radno iskustvo mu je vezano za prosvetu, publicistiku i medije. 
Radio je u gimnaziji „Sveti Sava“ u Kladovu u periodu od 2003.-2009. godine.
Nastupao u preko 300 televizijskih emisija na mnogobrojnim televizijama (uključujući i one sa nacionalnom frekfencijom)
kao politički analitičar i voditelj, gde je komentarisao i raspravljao na teme državne, regionalne i globalne politike
i društvenih pojava i kretanja, kako u zemlji tako i u svetu.
U periodi od 2009.-2014. Bio izvršni urednik internet portala VIDOVDAN.ORG,
kada piše tekstove (preko 150) za renomirane internet portale kao što su Nova srpska politička misao
i ruski Fond strateške kulture. Tokom 2015. i 2016. godine piše kolumne za novosadski „Dnevnik“.
Održava redovna predavanja (tribine) u Kulturnom centru Novi Sad,
gde sa istorijsko-politikološko-geopolitičko-teološkog aspekta obrađuje teme i ličnosti
od nacionalnog i globalnog značaja.