Uređenje javnih površina ustanove

10.12.2013.

Opština Kladovo je tokom 2013. godine uložila značajna novčana sredstva u uređenje javne površine ispred objekta „Dom kulture“ u Kladovu, čiji je korisnik Biblioteka „Centar za kulturu“, što je doprinelo unapređenju funkcionalnosti ustanove ali i poboljšanju estetskog izgleda.

Radovi su se odnosili na ozelenjavaje i estetsko uređenje na ukupnoj površini od hiljadu kvadratnih metara na prilaznom delu ustanove.

Iz sredstava donacije, menadžment ustanove je obezbedio dodatna investiciona ulaganja u izvođenje radova na sanaciji i novim popločavanjem podne obloge ulaznog trema sa stepeništem i dela fasadne sokle na objektu na ukupnoj površini od sedamdeset metara kvadratnih. Iz istih izvora obezbeđena je i defektaža i prepravka dela instalacije grejanja klima komorom i defektaža sistema hlađenja sa ćilerom „vazduh - voda " i prepavka instalacije  grejanja klima komorom  u velikoj sali Domu Kulture u Kladovu.