Virtuelna biblioteka Srbije sada i na mobilnim uređajima

13.12.2016.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo je uključena u Virtuelnu biblioteku Srbije - jedinstven sistem uzajamne katalogizacije COBISS.SR  i ima status punopravnog člana od oktobra 2006. godine.

U segmentu Uzajamne katalogizacije u programu COBISS2 biblioteka u Kladovu radi od 2007., a u COBISS3 od novembra 2013.

Od oktobra 2015. godine, nakon urađenih zapisa u testonoj bazi i dobijanja licence, omogućena je i katalogizacija u programu COBISS3. 

Odnedavno je dostupna aplikacija mCOBISS - verziju COBISS/OPAC. 

mCOBISS vam omogućava pristup INFORMACIJAMA u više od 178 biblioteka u Srbiji, pa i u elektronskom fondu biblioteke u Kladovu.
Aplikacija omoguće sledeće:

Potražite i rezervišite knjigu, časopis, novine, DVD, produžite rok pozajmice, očitajte bar - code ( ISBN i ISSN), napravite spisak omiljenih knjiga i podelite ga s drugima, pogledajte lokaciju biblioteke na karti i smernice za put do biblioteke.

Instalirajte na vaš pametan telefon - mCOBISS.SR App. preko Google Play prodavnice:

https://play.google.com/store/apps/details?id=si.izum.mcobisssr

Uputstvo o skeniranju bar koda ISBN putem mobilnog telefona:

https://www.youtube.com/watch?v=yN5Ol8ItZWQ&feature=youtu.be&list=PLeBQsIfZEzUPY9azWpcZJm7EpsiMb1cvv

 

Celokupan fond biblioteke u Kladovu (i monografskih i serijski publikacija) unet je u automatsku COBISS bazu, što omogućava automatizaciju kompletnog bibliotečkog poslovanja (inventarisanje, obrada, revizija i otpis, pozajmica, mogućnost štampanja knjige inventara po potrebi, kao i praćenje statistike).

Podaci o novoupisanim korisnicima, kao i sve promene i dopune za ranije upisane korisnike, evidentirane su u elektronskoj bazi korisnika biblioteke.

Za troje bibliotekara omogućeni su svi uslovi kontinuirane edukacije, tako da svi poseduju licencu za rad u elektronskoj bazi. U COBISS-u rade svi zaposleni na bibliotečkim poslovima, a samo jedan bibliotekar katalogizaciju, odnosno obradu.

Zahvaljujući elekronskoj bazi, korisnici mogu sa svog kućnog računara da pretražuju fond biblioteke koji je dostupan na linku koji je objavljen na sajtu kladovske biblioteke:

http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=70815

Šef odeljenja za nabavku i obradu bibliotečko - informacione građe - Sabina Đurkić, bibliotekar