170 godina od rođenja pisca i lekara Laze K. Lazarevića

01.12.2021.

Laza Lazarević (1851-1891) je bio srpski pisac, lekar, prevodilac, akademik i naučnik. Rođen je u Šapcu 13. maja 1851. godine, a preminuo 10. januara 1891. godine u Beogradu. Na Velikoj školi u Beogradu završio je prava, dok je studije medicine završio u Berlinu. Zbog naučnih doprinosa u oblasti medicine, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti u Beogradu i u Padinskoj Skeli, nosi ime upravo po Lazi K. Lazareviću. 

Laza Lazarević je bio jedan od začetnika i ujedno jedan od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma. Posedovao je izuzetan književni dar, a pod uticajem dela Turgenjeva i Gogolja, razvio je veštinu izraza i komponovanja. Njegov uticaj u srpskoj knjževnosti se ogleda u uvođenju psihologizacije prilikom portretisanja književnih junaka. Zbog kvaliteta pisanja, slavu je doživeo tokom života i njegova dela su prevođena na dvadesetak jezika. I sam je prevodio strane pisce na srpski jezik.

 Za života je objavio osam pripovedaka: „Prvi put s ocem na jutrenje“, „Školska ikona“, „U dobri čas hajduci!“, „Na bunaru“, „Verter“, „Sve će to narod pozlatiti“, „Vetar“ i „On zna sve“. Pripovetku „Vetar“ smatrao je svojim najuspelijim delom. Pripovetka „Švabica“ objavljena je tek sedam godina nakon piščeve smrti jer je, kako mnogi veruju, bila suviše autobiografska. Karakteristika Lazarevićevih pripovedaka je idealizacija i veličanje patrijarhalnog sveta i porodične zadruge kojoj se sve žrtvuje, pa čak i sopstvena sreća.

Njegov doprinos na polju medicine i nauke ogleda se i u tome što je iza sebe ostavio 77 naučnih radova:  iz oblasti interne medicine, zaraznih bolesti, neurologije, hirurgije, farmakologije itd.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo  preporučuje vam sledeće naslove dostupne u našem fondu:

- Pripovetke, Laza K. Lazarević

- Zaostavština, Laza K. Lazarević

- Izabrana dela, Laza K. Lazarević

- Laza K. Lazarević, Valdimir Jovičić

- Pesnik moralne nostalgije, Vladimir Jovičić

- Laza Lazarević junak naših dana, Gorana Raičević 

- Velikani srpskog realizma, Milutin Tasić

Korisni linkovi:

https://www.biografija.org/knjizevnost/laza-lazarevic/

https://www.blic.rs/kultura/vesti/laza-lazarevic-je-lecio-trecinu-srbije-a-njegova-deca-dozivela-su-tragicnu-sudbinu/gletrjv