7. nagradni foto konkurs koji promoviše knjigu i čitanje „Knjiga, ti i leto 2019.“

31.07.2019.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo po sedmi put objavljuje poziv za učešće na nagradni foto-konkurs sa temom: „Knjiga, ti i leto“.

Namera je da se afirmiše čitanjeu letnjem periodu uz prijatno druženje kreativnih korisnika usluga biblioteke.

I ove godine, nagrađujemo tri najbolje fotografije koje promovišu knjigu i čitanje.

Pravo učešća imaju fotografi amateri, ljubitelji čitanja bez obzira na uzrast.

Radovi treba da prikazuju osobu/-e koja čita/ju. Može se učestvovati sa najviše tri fotografija (crno bele ili u boji, bez kompjuterske obrade).

Radove slati u jpeg formatu sa nazivom/opisom i podacima o autoru (ime i prezime, mesto prebivališta, godina rođenja, telefon i mejl) na adresu kulturakld@gmail.com do 31.08.2019.g.

Izložba pristiglih fotografija i dodela nagrada održaće se tokom septembra 2019., o čemu će svaki učesnik konkursa lično biti obavešteni, a javnost putem ovog web portala, društvene mreže Facebook i lokalnih medija.

Glavna nagrada je digitalni foto-aparat.

Pristigle radove objavljivaćemo, po redosledu pristizanja, u grupi Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo na društvenoj mreži Facebook.

Fotografije svih učesnika foto konkursa koristiće se za najavu programskih aktivnosti bibliotekek u Kladovu.

Fotografije: Zavičajni fond "Biblioteke "Centar za kulturu" Kladovo