Bibliotečke usluge za osobe treće životne dobi

18.10.2017.

Zaposleni u Biblioteci „Centar za kulturu“ Kladovo prisustvovali su akreditovanom programu stalnog stručnog usavršavanja pod nazivom „Bibliotečke usluge za osobe treće životne dobi“ koji se održao 17. oktobra 2017. godine u Narodnoj biblioteci Bor.

Autori i realizatori programa dr Dobrila Begenišić i MA Jelena Benić prezentovali su program za osobe treće životne dobi kao specifične korisnike biblioteke a to su; stare i nemoćne osobe, i osobe u staračkim domovima.

S obzirom na demografska kretanja karakteristična za savremeno doba, životni vek čoveka se produžava, broj stanovnika iznad 60 godina se povećava, te je povećana i potreba za inkluzijom starijeg stanovništva u društvo u kome je često marginalizovano. Uloga biblioteke u tom procesu može biti velika što se ističe u IFLA i ALA smernicama. Bibliotekarima je potrebno ukazati na specifičnosti ove grupe korisnika i predstaviti različite načine i vidove rada sa tim korisnicima, zasnovane na teoriji i pozitivnoj praksi.

Polaznici iz Majdanpeka, Donjeg Milanovca, Bora, Negotina i Kladova su upoznati sa specifičnostima rada sa osobama treće životne dobi i sa primerima dobre koje mogu da modifikuju i prilagode potrebama svoje biblioteke i svojih lokalnih zajednica.