Biblioteka iz Kladova na naučnom skupu biblioteka Srbije “Biblionet, Vranje 2020”

25.09.2020.

Na poziv Organizacionog odbora Biblioneta, 14. godišnjeg stručno – naučnog skupa Zajednice matičnih biblioteka Srbije, koji će prvi put biti održan u Vranju od 1. do 3. oktobra 2020. godine, Žaklina Nikolić, direktor Biblioteke u Kladovu, predstaviće na stručnom izlaganju primere međunarodne i međusektorske saradnje kladovske biblioteke sa partnerima iz Francuske, Rumunije i Bugarske.

Tema naučnog skupa koji će okupiti oko 80 učesnika je “Saradnja o partnerstva: kreiranje nove zajedničke vizije za biblioteke”.

Dr Dragana Milunović, zamenica upravnika i rukovodilac Sektora za bibliotečko-informacionu delatnost izjavila je da je Zajednica matičnih biblioteka Srbije zapravo udruženje direktora svih matičnih biblioteka Srbije, njih 30. Suština postojanja Zajednice je razvoj bibliotekarstva u Srbiji, pre svega širenje i nadograđivanje struke kroz mrežu javnih biblioteka.

Svake godine skup se održava u drugom mestu, sa drugom temom. Pokrovitelj skupa je republičko Ministarstvo kulture i informisanja.

Biblioteka u Kladovu, iako nema status matične (regionalne biblioteke) bila je uspešan domaćin Biblioneta 2010. godine.

Program Biblioneta: https://www.bibliotekavranje.rs/assets/dokumenta/biblionet-program.pdf