Čitalački letnji maraton biblioteke je počeo!

06.06.2017.

Biblioteka „Centar za kulturu“  Kladovo i ove godine organizuje „Čitalački maraton“ za kategoriju čitaoca od 7 do 14 godina starosti.

Uslov za učestvovanje u ovoj akciji je angažovano čitanje knjiga o čemu se vodi dnevnik sa evidencijom o pročitanim knjigama, čime pokušavamo da utičemo na veće interesovanje čitanja.

Podatke o načinu evidencije daje zadužen bibliotekar.

Maraton  traje od 15. juna do 15. septembra 2017. godine.

Najrevnosnije čitaoce očekuju nagrade.

Biće izabrani NAJ čitaoc i NAJ dnevnik.

Pridružite nam se!

Radno vreme biblioteke u Kladovu je svakog radnog dana od 07h do 20h