Čitanje je putovanje u znanje - Miloje Radović, bibliotekar iz Kraljeva

18.05.2022.

Velika nam je čast i zadovoljstvo predstaviti svog kolegu bibliotekara, Miloja Radovića, dečijeg pisca iz Kraljeva, najboljoj književnoj publici, najmlađim korisnicima biblioteke u Kladovu.  

25. maja 2022. godine od 10.00 do 13.00 časova, Miloje Radović će se družiti sa učenicima nižih razreda Osnovne škole “Vuk Karadžić” u Kladovu.
Književni program se realizuje u okviru projekta "75 godina od formiranja narodne knjižnice i Ćitaonice u Kladovu" koju sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Putem predavanja i kreativne radionice, pune iznenađenja, Radović će podeliti bogato iskustvo u decenijskom radu sa mališanima koji vole da čitaju.Druženje sa decom se organizuje i u školama koje obilazi bibliobus.

Milojе Radović (1955), bibliotekar savetnika Dečjeg odeljenja Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo, pisаc za decu, autor brojnih inovativnih projekata u radu sa decom, promoter knjigа, čitanja i bibliotečkog rada, dobitnika nagrade Bibliotekarskog društva Srbije Najbolji bibliotekar u javnoj narodnoj biblioteci Srbije 2010. godine.

Dobitnik je više književnih nagrada, prevođen je na engleski, ruski, makedonski i bugarski jezik. Njegove pesme zastupljene su u brojnim domaćim i inostranim antologijama i u izbornoj lektiri za osnovnu školu. Bio je član redakcije časopisa Kraljevački zavičaj: List Zavičajnog društva „Kraljevo“ od broja 4 (1997) do broja 9 (april 2001), a potom od broja 13 (oktobar 2003) do danas.

Kao bibliotekar Dečjeg odeljenja Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo od 2004. do početka 2020. godine osmislio je brojne akcije za popularizaciju knjige i čitanja, bibliotečke radionice i projekte u koje su se uključili veliki broj dece i timovi saradnika raznih profesija (bibliotekara, pisaca, umetnika, pedagoga, lekara i dr.), koji su doprineli kulturnoj misiji kraljevačke Biblioteke, a prepoznati su i vrednovani u stručnoj javnosti.

Od sredine decembra 2016. do kraja oktobra 2017. godine vršio je dužnost upravnika Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo ne prekidajući aktivan rad na popularizaciji knjige i čitanja.

Veliki doprinos afirmaciji kraljevačke Biblioteke i bibliotekarske profesije Miloje Radović ostvario je kako učešćem na stručnim i naučnim skupovima i konferencijama, tako i predavanjima i prezentacijama primera dobre prakse kolegama u zemlji i inostranstvu. Svojim profesionalnim i ljudskim delom služio je na ponos ustanovi u kojoj je proveo najveći deo radnog veka, a generacijama biblitekara kao uzor koji treba slediti.

 

Miloje Radović je autor više zbirki pesama za decu:

Livada moga dede (1998),

Kako se voli u šumi (1999),

Prodavci smeha (2011),

Ispričaj mi svet  (2016),

Mala priča o velikoj Žiči : poema za decu (2019),

Kuhinjske pesme (2020),

Kako je jedan tavan postao slavan (2021).

 

Piše i poeziju za odrasle:

Kućni predeo : haiku (2000),

Popis (2007),

Salata od slavujevih jezika (2014).

Izbor eseja, beseda i pesama Knjiga je ogledalo sveta: priče i besede o rečima objavljene su krajem 2021. godine.

Autor teksta biografije Milivja Radovića je Katarina D. Jablanović iz Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo

Program se realizuje u sklopu svečanog i radnog obeležavanja 75 godina od formiranja Narodne knjižnice i čitaonice u Kladovu.

Koristan link: 

https://www.detinjarije.com/%D0%BE%D0%B4-%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%98%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB/