Članarina biblioteke u 2023. godini

10.01.2023.

Članarina za korišćenje bibliotečko-informacionih usluga Biblioteke u Kladovu za 2023. godinu razvrstana po kategorijama iznosi:

BESPLATNA ČLANARINA za kategorije:

NOVINA - Sva deca do završetka 4. razreda osnovne škole;

Korisnici pokretne biblioteke - bibliobusa u naseljima opštine Kladovo;

Korisnici stariji od 65 godina života, 65+;

Dobrovoljni davaoci krvi (tj. oni koji su dali krv u tekućoj i prethodnoj godini);

Donori organa;

Zaposleni u ustanovi, članovi Upravnog i Nadzornog odbora ustanove;

I drugi koji su pomagali rad biblioteke (po pisanoj odluci direktora).

 

UČENICI od 5. razreda osnovne škole, STUDENTI, NEZAPOSLENI

Godišnja članarina  - 500 dinara  

Polugodišnja članarina - 300 dinara  

Mesečna članarina - 200 dinara   

Dnevna članarina - 100 dinara  

 

ZAPOSLENI

Godišnja članarina - 800 dinara   

Polugodišnja članarina - 400 dinara   

Mesečna članarina - 300 dinara   

Dnevna članarina - 200 dinara  

 

PORODIČNA ČLANARINA:

Godišnja članarina (najmanje tri člana) - 1.200 dinara

 

KOLEKTIVNA ČLANARINA,  grupa od 10

 

Za zaposlene - po pojedinačnoj ceni od 500 dinara  

Za učenike osnovne škole (od 5. razreda) i srednjih škola - pojedinačna cena 300 dinara 

 

NAKNADE:

Zamena izgubljene članske karte -  200 dinara  

Zakašnjenje za svaki mesec  - 50 dinara

 

POPUSTI:

U toku kalendarske godine postoje dani popusta na godišnju članarinu ili besplatan upis u danima pojedinih manifestacija-jubileja, o čemu će se davati naknadna obaveštenja na oglasnim mestima biblioteke i u medijima.

-  2. april – Svetski dan dečje knjige - popust 50% (samo za decu)

- 23.april – Svetski dan knjige -  popust 50% (za sve kategorije)

-   8. septembar – Svetski dan pismenosti - popust 50% (za sve kategorije)

           

NAPOMENA:

Pri upisu korisnika sa pravom na besplatno članstvo potrebno je priložiti određeni

dokaz (pripadanje kategoriji): kopija naslovnih strana đačke knjižice,  knjižice dobrovoljnog davaoca krvi, potvrda o donorstvu organa, itd ... 

Za detaljne informacije obratite se bibliotekaru.

 

Radno vreme biblioteke u Kladovu je svakog radnog dana od 07.00 do 20.00 časova.

Adresa: Dunavska br. 7

                                            

                                          

Koristan link:

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/dobrovoljnim-davaocima-krvi-besplatna-godisnja-clanarina-za-kladovsku-biblioteku/

Fotografija: Zavičajni fond biblioteke u Kladovu