Dani evropske baštine - Kladovo 2022.

16.09.2022.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo učestvuje u obeležavanju manifestacije „Dani evropske baštine“ a sa ovogodišnjom temom  „Održivo nasleđe – Arheološko nasleđe Đerdapa” beleži 18 godina kontinuiteta i učešća u međunarodnoj manifestaciji koja afirmiše kulturno nasleđe na najlepši mogući način.

Ovogodišnja manifestacija Dani evropske baštine biće obeležena temom „Održivo nasleđe“, koja je u kontekstu klimatskih promena, raznolikog kulturnog nasleđa Evrope i Ciljeva održivog razvoja UN do 2030. godine, usmerena kako na ljude, tako i na mesta, odnosno na kontinuitet i učenje iz tradicije, ekološki prihvatljive mere koje organizatori programa, kao i posetioci mogu da preduzmu, ali i na načine na koji izgrađeno i prirodno nasleđe može doprineti održivoj budućnosti.

Tema treba da podstakne da veliki broj zdanja otvori svoja vrata kako bi se istražila njihova uloga u održivoj budućnosti. Takođe, istorijska zdanja će pokazati svoj uticaj na očuvanje lokalnih identiteta, kao i na koji način se mogu obnoviti i prenameniti ugroženi lokaliteti korišćenjem tradicionalnih tehnika, veština i materijala u sklopu društveno i ekološki održivog urbanog razvoja.

"Održivo nasleđe“ će pored izgrađenog okruženja podstaći veće uvažavanje prirodnog nasleđa, kroz programe koji treba da ukažu na strateško upravljanje predelom i očuvanje prirode i biodiverziteta i stavlja u fokus odgovorni turizam u kontekst kontinuitet tradicija i kulturnih izraza zajednice. Tema treba da podstakne i organizatore da programe koje organizuju budu osmišljeni tako da sve aktivnosti u najmanjoj meri negativno utiču na životnu sredinu.

Aktivnosti koje tim povodom biblioteka u Kladovu sprovodi su;

-          Zajednička akcija i učešće na na VII Međunarodnom Simpozijumu “Arheologija, kulturno nasleđe i istorija” Regionalnog muzeja “Gvozdena vrata” u susednom gradu Drobeta Turnu Severin u Rumuniji sa temom “Prezentacija projekta Kazan Kult Kladovo”, 

-          Organizovani obilasci;  Arheološkog muzeja Đerdapa, srednjovekovne tvrđave Fetislam, lokaliteta ostaci Trajanovog mosta u Kostolu, arheološki lokalitet Diana na Karatašu, ratnih memorijala opštine Kladovo i biblioteke koja obeležava 75 godina od formiranja Naarodne knjižnice i čitaonice  u susret važnom jubileju, 150 godina od osnivanja čitalaštva na području opštine Kladovo.

Dani evropske baštine, koji se održavaju svakog septembra, deo su velike evropske manifestacije kojom predstavlja nasleđe kao zajednička baština evropskih naroda.

Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije animira i podržava ustanove kulture u organizaciji programa i akcija u lokalnim sredinama.

#EuropeanHertiageDays 

www.europeanheritagedays.com