Dečija nedelja – Kladovo 2018.

27.09.2018.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo i ove godine obeležava sa svojim najmlađim korisnicima biblioteke Dečiju nedelju na zadatu temu "Moje je pravo da živim srećno i zdravo - za odrastanje bez nasilja".

Tradicija obeležavanja Dečije nedelje u svetu i kod nas meri se decenijama. Dečija nedelja je prvi put obeležena 1934. godine na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije, a 1987. godine definisana je Zakonom o društvenoj brizi deteta.

Dečija nedelja se tradicionalno održava u prvoj sedmici oktobra, u cilju skretanja pažnje javnosti na decu i mlade, na potrebe i prava dece i mladih u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihova prava da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

Biblioteka u Kladovu povodom Dečije nedelje i povodom 145 godina od formiranja prve čitaonice u Kladovu priređuje sledeće programe:

Ponedeljak, 1. oktobar 2018.

12,00 – Ljubivoje Ršumović – književno druženje sa decom osnovnih škola

19,00 – Ljubivoje Ršumović – književno druženje sa odraslima

Utorak, 2. oktobar 2018.

09,15 - Ljubivoje Ršumović – književno druženje sa predškolcima PU „Neven“

14,30 do 17,30 – Organizovan besplatan upis đaka prvaka u biblioteku

Sreda, 3. oktobar 2018.

Organizovan besplatan upis predškolaca predškolske ustanove „Neven“ u biblioteku

Četvrtak, 4. oktobar 2018.

10,00 – Pričaonica i crtaonica za članove Udruženja za pomoć osobama ometenim u razvoju „Nada“ – tema 70 godina od snimanja filma za decu „Snežana i 7 patuljaka“

Petak, 5. oktobar 2018.

13,30 – Tribina „Bezbednost na internetu“ za učenike osnovne škole – Predavač Ivan Radojković, specijalista kriminalistike Policijske stanice u Kladovu

18,00 – Svečana dodela nagrada povodom letnje akcije „Maraton čitanja“

Biblioteka na točkovima za korisnike u 12 naselja opštine Kladovo vrši besplatn upis svih novih članova, dovozi nove knjige koje su pristigle iz otkupa Ministarstva kulture i informisanja RS i nova slatka iznenađenja koje je pripremio dugogodišnji prijatelj kulture – porodična kompanija „Tekijanka“ d.o.o. iz Kladova.

 

O Dečijoj nedelji:

Zahvaljujući podršci i pokroviteljstvu Ministarstva rada i socijalne politike u realizaciji aktivnosti  Dečije nedelje u proteklim godinama, uz podršku drugih vladinih institucija i organizacija civilnog društva, aktivnim uključivanjem opštinskih organizacija Prijatelja dece, škola i drugih institucija, kao i lokalnih vlasti širom Srbije,  Dečija nedelja  vidljivo, prepoznatljivo i usmereno na aktuelna pitanja, promoviše potrebu integrisanog i savremenog nacionalnog sistema za promociju i zaštitu dečijih prava. Na taj način podstiče se stvaranje uslova za dalje unapređivanje položaja dece u društvu, kao i pružanje podrške u finansijskom, socijalnom, zdravstvenom, kulturnom i obrazovnom smislu na približavanju tom cilju.  

Program aktivnosti Dečije nedelje čini niz akcija na republičkom i lokalnom nivou širom Srbije, uz punu participaciju dece i mladih. Zajedničku odgovornost predstavlja zadatak, koji program aktivnosti Dečije nedelje posebno promoviše, a to je da se obezbedi kvalitetno obrazovanje i mogućnost ostvarivanja prava deci iz osetljivih grupa (manjinskih, deci sa sela, romskoj deci i deci sa smetnjama u razvoju), poštujući relevantna međunarodna i nacionalna dokumenta i pozitivne propise.

 

Ciljevi Dečije nedelje su:

- skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece,

- ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti i ostvarivanju prava dece,

- prezentacija postignutih rezultata,

- ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece,

-podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava i optimalni razvoj svakog deteta,

- promocija aktivnog učešća same dece u donošenju odluka koje ih se tiču,

- pokretanje inicijativa i novih akcija koje će doprinositi poboljšanju položaja dece u Srbiji i ostvarivanju njihovih prava.