Ekološki kalendar - 365 razloga da svaki dan brinemo o našoj okolini!

17.04.2019.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo pripremila je za svoje najmlađe korisnike biblioteke još jedan ekološki program. Ovog puta promovisan je Ekološki kalendar učenicima Osnovne škole „Vuk  Karadžić“ i uz pomoć učiteljica i bibliotekara razgovaralo se o okruženju u kojem živimo, idemo u školu, radimo i svakodnevnoj zaštiti i unapređenju životne sredine i načinima na koje može svako od nas da da doprinos.

Biblioteka je obezbedila besplatne primerke Ekološkog kalendara za učenike, koji su prisustvovali predavanju, kako bi ih svakodnevno koristili u radu i unapredili nastavu.

Eko-kalendar za 2019. godinu može da služi kao priručnik, planer, podsetnik ili riznica ideja. Autor Eko-kalendara je dr Ljiljana Đurović, ekoškolski koordinator iz OŠ „Momčilo Nastasijević“, Gornji Milanovac. Dr Ljiljana Đurović se već deset godina bavi obrazovanjem o životnoj sredini, na praktičnom, stručnom i naučnom nivou. Svaki dan u kalendaru je nova ideja za razgovor sa decom o zaštiti životne sredine i ekologiji.

U kalendaru su objedinjene 3 komponente:

-          Obrazovanje

-          kontinuirano sprovođenje akcija zaštite životne sredine

-          svakodnevno opominjanje na zaštitu životne sredine i očuvanje resursa.

Dosadašnja iskustva su pokazala da je Eko-kalendar zanimljiv način da se učenicima približe sadržaji o ekologiji i zaštiti životne sredine i unapredi školski program. Cilj kalendara je razvijanje odgovornog ponašanja prema prirodi i okruženju, svakodnevnim podsećanjem na potrebu zaštite životne sredine.

Eko-kalendar – 365 razloga da svaki dan brinemo o našoj okolini!