Evropska godina kulturnog nasleđa

21.09.2018.

Ustanova Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, biće domaćin centralne proslave Dana evropske baštine u Srbiji, koja će se održati u Kladovu dana 29. septembra 2018. godine.

Uzimajući u obzir ovogodišnju temu – umetnost deljenja, u okviru obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa 2018., kroz centralnu manifestaciju biće predstavljen deo zajedničkog nasleđa pograničnog područja Dunava, kako kulturnog tako i prirodnog, nasleđa koje delimo i koje nas povezuje sa zemljama u okruženju.

O Evropskoj godini kulturnog nasleđa:

Predstavnici Saveta i Evropskog parlamenta su 9. februara 2018. postigli privremeni dogovor o proglašenju 2018. za Evropsku godinu kulturnog nasleđa.

Kulturno nasleđe obuhvata izvore iz prošlosti u različitim oblicima i vidovima. Tu su u uključeni spomenici, lokalitete, tradicije, preneta znanja i manifestacije kreativnosti i zbirke koje se čuvaju i nadgledaju u muzejima, bibliotekama i arhivima.

Cilj ove inicijative je da podigne svest o evropskoj prošlosti i vrednostima kao i da ojača osećaj evropskog identiteta. Istovremeno, inicijativa skreće pažnju na mogućnosti koje nudi kulturno nasleđe i na izazove sa kojima je suočeno kao što su uticaj digitalizacije ili fizički pritisci na lokalitete kao i neovlašćena trgovina kulturnim dobrima.

Osnovni ciljevi ove Evropske godine su:

promocija kulturne raznolikosti, interkulturalnog dijaloga i društvene kohezije;

isticanje doprinosa privrede u sektorima kulture i kreativnosti, uključujući mala i srednja preduzeća, kao i u lokalnom i regionalnom razvoju

naglašavanje uloge kulturnog nasleđa u spoljnim odnosima EU, između ostalog u sprečavanju sukoba, postkonfliktnom pomirenju i obnovi uništenih kulturnih dobara

Evropska godina će biti finansirana preraspodelom budžetskih sredstava iz postojećih programa EU u iznosu od osam miliona evra.

Predstavnici Evropskog parlamenta će moći da učestvuju kao posmatrači na sastancima nacionalnih koordinatora koje je Komisija sazvala kako bi rukovodili Evropskom godinom.

Kao Evropljani, mi imamo izuzetno bogato kulturno nasleđe koje je iznedrila naša duga zajednička prošlost. Pozdravljam priliku da proslavimo ovo nasleđe i budemo ponosni na sve ono što čini na zajednički evropski identitet.

Ideja o Evropskoj godini kulturnog nasleđa je prvi put izneta 2014. u zaključcima Saveta o participativnom upravljanju kulturnim nasleđem. Ideja je naišla na veliku podršku Evropskog parlamenta, a Komisija je u avgustu 2016. predstavila svoj predlog o Evropskoj godini kulturnog nasleđa.

Savet je 22. novembra 2016. dogovorio opšti pristup u vezi sa ovim predlogom.

Izveštaj Komiteta za kulturu i obrazovanje Evropskog parlamenta o toj odluci je usvojen na sastanku Komiteta 8. novembra 2016. dok je prvi trijalog o ovome održan 9. decembra.

Izvor:

https://europa.rs/2018-evropska-godina-kulturnog-nasledja-slavljenje-razlicitosti-i-bogatstva-naseg-kulturnog-nasledja/

http://www.kultura.gov.rs/cyr/aktuelnosti/dani-evropske-bastine-2018----evropska-godina-kulturnog-nasledja-%E2%80%93-umetnost-deljenja