Forum bibliotekarskog Društva Srbije u Kladovu

09.10.2017.

Bibliotekarsko društvo Srbije, u saradnji sa Bibliotekom „Centar za kulturu“ Kladovo i Podružnicom Timočke krajine, poziva vas na Forum Bibliotekarskog Društva Srbije koje će razmatrati temu: „Stručno usavršavanje u uslovima racionalizacije bibliotečko-informacione delatnosti“.

Forum će biti održan u Biblioteci u Kladovu u petak 13. oktobar 2017. godine sa početkom u 12 časova.

Bibliotekarsko društvo Srbije nastavlja aktivnosti u saradnji sa članovima Društva i bibliotečkim radnicima širom zemlje, u nameri da se ostvari bolja komunikacija, razmena informacija i međusobna podrška kolega. U uslovima racionalizacije javnog sektora, kojom su i biblioteke neposredno pogođene, racionalizuju se i delatnosti biblioteka i bibliotekara, pa i tradicionalno važna delatnost stručnog usavršavanja. Iz tog razloga BDS predlaže Forum koji će omogućiti diskusiju o aktuelnom stanju u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

Dnevni red:

1. Uvodne reči i otvaranje Foruma BDS;

- Žaklina Nikolić, direktorka Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo i predsednik Timočke podružnice, i

- dr Bogdan Trifunović, predsednik BDS

2. Stručno usavršavanje bibliotečko-informacionih radnika i akreditovani seminari: analiza stanja i potreba (Dragica Radetić, rukovodilac Matične službe Narodne biblioteke u Boru, i Bojana Vukotić, sekretar BDS);

3. Aktivnosti BDS povodom racionalizacije u bibliotekama Srbije (Bogdan Trifunović, predsednik BDS);

4. Prezentacija projekta Društva „Bibliotekari na putu: 1000 kilometara do 1000 ideja“ i najava aktivnosti BDS do kraja 2017. godine;

5. Pitanja i diskusija.