Foto konkurs „Potraga za selfijem“

18.09.2017.

Povodom obeležavanja manifestacije „Dani evropske baštine“ (DEB) koja predstavlja najrasprostranjeniju kulturnu manifestaciju u kojoj učestvuju svi građani Evrope, Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo raspisuje foto konkurs na temu  „Potraga sa selfijem“. 

Panevropski karakter ove manifestacije podstiče povezivanje građana i isticanje evropske dimenzije i vrednosti kulturne baštine u 50 država potpisnica Evropske konvencije o kulturi. Svake godine se organizuje više od 70.000 događaja koji doprinose podizanju svesti o zajedničkom nasleđu Evrope i stalnoj potrebi da se ono očuva i koji kreiraju zajednička iskustva kulturne baštine, promovišu inkluziju i podstiču kreativnost i maštu.

Ovogodišnje izdanje DEB slavi suštinsku vezu između ljudi i prirode u okviru zajedničke teme: „Nasleđe i priroda: Lepeza mogućnosti“. Naglasak je stavljen na baštinske vrednosti otelotvorene u prirodi, na meru u kojoj životna sredina oblikuje ljudski život i način života, kao i na njen doprinos dobrobiti i društveno-ekonomskom rastu.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo pod okriljem Ministarstva kulture i informisanja RS pokreće niz akcija kojom lokalnoj zajednici naglašava odnos ljudi sa neposrednim okruženjem, pokazuju bliske međuveze između prirode i ljudi i ukazuju na potrebu za očuvanjem prirode, nasleđa i predela za buduće generacije.

Jedan od načina, kako povezati i uključiti lokalnu zajednicu u manifestacije poput DEB je i foto konkurs.

Događaji koji se odvijaju u prirodi na urbanim lokacijama, istorijskim vrtovima, rezervatima, kućnim dvorištima, nacionalnim parkovima, istorijskim staništima, zaštićenim područjima, svakodnevnim i jedinstvenim pejzažima biće tema zainteresovanim učesnicima foto konkursa da se povežu sa prirodom i istraže njenu raznolikost i kulturne vrednosti. 

                                                                         Uslovi konkursa:

Fotografija treba da sadrži osobu koju fotografiše u prirodi, pejzažu, pored spomenika kulture ili životinje (drvo, cvet, cveće, livada, panorama mesta, reka, potok, spomenik kulture, crkva, životinja … ).

  1. Prihvataju se fotografije nastale digitalnim foto-aparatom ili mobilnim telefonom u formatu "jpeg" ili "tiff" u kvalitetnom formatu ne manjem od 1MB
  2. Svaki učesnik može poslati najviše tri fotografije, sa podacima: ime i prezime, godište rođenja, mesto prebivališta ( ime škole) e-mejl, adresa za kontakt
  3. Fotografije slati na e-majl organizatora: kulturakld@gmail.com
  4. Učestvovanjem na foto konkursu učesnik daje pravo organizatoru da besplatno koriste fotografije u sledeće svrhe: da koriste fotografije za reklamiranje foto konkursa na internet stranicama, štampanim medijima i publikacijama organizatora kao i  za izložbene postavke i reklamiranje istih.
  5. Rok za slanje fotografija je  15. oktobar 2017.

Prve 3 nagrade su knjige.

Fotografije će biti javno objavljene na društvenoj mreži „Fejsbuk“ u posebno otvorenoj grupi – stranici i vidljive javnosti.