Godišnja priredba predškolske ustanove „Neven“ Kladovo

14.04.2017.

Predškolska ustanova „Neven“  20. aprila 2017. godine od 12 časova predstavlja roditeljima i građanima opštine Kladovo priredbu svojih polaznika.

Kreativan i vredan rad vaspitača i dece svake godine se predstavlja priredbom na velikoj sceni Centra za kulturu Kladovo.

Proleće je vreme kada se sumiraju godišnji radovi osnovnih, muzičke škole, predškolske ustanove, mnogobrojnih udruženja građana i civilnog sektora, tako da je objekat „Dom kulture“ koji je izgradila HE „Đerdap 1“ počeo sa radom pre 40 godina (maja 1977). Danas objekat služi kao stožer svih najznačajnijih dešavanja u Kladovu i u njemu radi ustanova Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo.

Godišnja priredba predškolske ustanove „Neven“ Kladovo je sastavni deo bogatog programa obeležavanja Dana opštine Kladovo (26. april).