Institucionalna saradnja sa Geografskim institutom „Jovan Cvijić“ Srpske akademije nauka i umetnosti

09.11.2018.

Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo dugi niz godina sarađuje sa  Geografskim institutom „Jovan Cvijić“ Srpske akademije nauka i umetnosti. Jedan od uspešnih projekata saradnje je učestvovanje u izradi kapitalnog publicističkog izdanja Leksikon Nacionalni park Đerdap.

Saradnja se nastavlja u tehničkoj logistici organizacije međunarodne Škole mladih geografa koja se u Kladovu organizuje već drugu godinu zaredom u periodu od 3. do 10. novembra 2018. godine.

Školu pohađaju učenici završnih razreda srednje škole Moskovskog državnog univerzitata „M.V. Lomonosov“ (Moskva, Ruska Federacija).  

Program Škole obuhvata period od 01.11. do 10.11.2018. kada je grupa učenika posetila gradove Novi Sad, Beograd i Kladovo, kao i nacionalne parkove Fruška Gora i Đerdap, gde je predviđeno upoznavanje sa prirodnim i kulturno-istorijskim obeležjima ovih krajeva. U okviru posete predviđena su i predavanje saradnika Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i Geografskog instituta „Jovan Cvijić“ SANU. Poseta je planirana tako da se mladi geografi upoznaju sa sistemom zaštite prirode u Srbiji, kao i da upoznaju kako ravničarski deo (Fruška gora), tako i brdsko–planinski deo (Đerdap) Srbije. U drugom delu putovanja planiran je boravak u Kladovu i poseta lokalnim arheološkim nalazištima i institucijama (Arheološki muzej Đerdapa, Biblioteka Centar za kulturu Kladovo, HE Đerdap 1), kao i ekskurzija po Negotinskom kraju.

Geografski institut je osnovan 1947. godine u okviru Srpske akademije nauke (SANU). Institu je naučna ustanova, jedinica Srpske akademije nauke i umetnosti u Beogradu, čija je osnovna delatnost organizacija i sistematski rad na unapređivanju naučnih istraživanja u oblasti geografije i sistema srodnih naučnih disciplina.

Više o institutu;
http://www.gi.sanu.ac.rs/site/index.php/sr-rs/

 

Moskovski državni univerzitet  M.V. Lomonosov je najveći i najstariji univerzitet u Rusiji, osnovan 1755. godine.

Više o univerzitetu:

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%8

Zvaničan sajt: http://www.msu.ru/