Izložba filmskih plakata „Tragovi jednog vremena: Filmski plakat 1945-1970”

28.06.2022.

Izložba „Tragovi jednog vremena – Filmski plakat 1945-1970”, na kojoj će biti predstavljeni filmski plakati iz fundusa i arhive Filmskog centra Srbije, biće otvorena za publiku od 1. do 30. jula 2022. godine u galeriji Biblioteke u Kladovu, a povodom obeležavanja 75 godina od formiranja prve knjižnice i čitaonice u Kladovu.

Svojevrsni omaž srpskoj kinematografiji u vidu živopisne izložbe organizuje se u gradu čija publika tradicionalno uživa u filmskim projekcijama bioskopa.  

U pogovoru prof. dr. Jovana Čekića, između ostalog stoji: „Za sve koji su odrastali uz filmove, plakati su bili neka vrsta putokaza kroz mladalačko doba, duboko urezanih u sećanju. Utoliko ne čudi što su kolekcionari starih filmskih plakata spremni da odvoje ozbiljne sume novca za neke od najatraktivnijih. Filmski plakati su deo mladosti, nezamenjivi toposi krivudave linije odrastanja, koji su formirali čitave generacije u narastajućem medijskom haosu. Sa pojavom novih kanala distribucije, najpre VHS, DVD-a, potom, mreže i različitih platformi poput Netfixa, čini se da filmski plakat nije izgubio na svojoj važnosti, naprotiv, u digitalnom okruženju samo je postao prilagodljiviji. Čak i u slučaju kada više dominira fotografija uz različite digitalne intervencije filmski plakat zadržava vlastitu logiku „ekonomije pažnje“ nastojeći da ostane prepoznatljiv. U sveopštoj inflaciji slika, kada brojni algoritmi korisnicima nude nove sadržaje koji su najbliži njihovim interesovanjima, više nema nikakve sumnje da je pažnja ograničeni resurs, pa se samim tim sve više počinje govoriti o „ekologiji pažnje“. Upravo stoga filmski plakati iz vremena kada je film menjao senzibilitet čitavih generacija imaju sve veću kako emotivnu, tako i kulturnu vrednost ocrtavajući obrasce nastanka pismenosti pažnje kao konstitutivnog momenta „nove osećajnosti“.“

Na izložbi su predstavljeni plakati koji pričaju priče filma od “Slavica” preko, Život je naš, Ciganka, Daleko je Sunce, Hanka, Pod sumnjom, Pop Ćira i po Spira, Ljubav i moda, Kapetan Leši,Prekobrojna, Kozara, Desant na Drvar, marš na Drinu, Put oko sveta, Kada budem mrtva i beo, Skupljači perja, Sarajevski atentat, Višnja sa Tašmajdana, Bitka na Neretvi i drugi …