Kino projektori kao muzejski eksponati

18.02.2021.

Kino projektori nemačke proizvodnje oznake “Moepta”, nakon 45 godina rada i projektovanja filmova, demontirani su iz kino kabine bioskopa u Kladovu.

Kinotehnička oprema 35 mm ne koristi se više za prikazivanje filmova, niti se distribuira u kinemetografiji na filmskim trakama.

Zastarela oprema neće biti zaboravljena već iskorišćena kao eksponati koji imaju veliku vrednost za istoriju Kladova jer podsećaju na jedan deo drušvenog, kulturnog i zabavnog života naše opštine, počev od 1947. godine.

Pored kino projektora “Meopta” koje su kupljene 1975. godine za potrebe novog bioskopa u novoizgrađenom “Dom kulture, u ulaznom holu bioskopa izložen je kino projektor “Erneman 1” sa kojeg je prvi film u Kladovu projektovan 1947. godine i još dva ruska projektora koja potiču iz bioskopa koji je radio u selu Korbovo.

Razvoj savremenih tehnologija uslovio je potrebu za novom opremom koja je podigla nivo kvaliteta projekcije filmova. Nakon demontaže kinotehničke opreme kino-kabina bioskopa u Kladovu namenjena je za montažu najsavremenije digitalne tehnike (digitalnog bioskopskog video projektora) za reprodukciju novog filmskog formata DCP.

Za početak, Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo obezbedila je projekat tehnoloških sistema za digitalizaciju i predigitalizaciju bioskopa. Za novu opremu opremu, uz pomoć opštine Kladovo, osnivača ustanove, konkurisaće se na predstojeće konkurse.

Koristan link: https://www.danas.rs/kultura/kino-projektori-kao-muzejski-eksponati/?fbclid=IwAR0n8X_croJsbFH1ZA2ZXaVOWv2wNIZj21JNBqnGX09hhx3B6NBDHC7uNH0