Maršruta pokretne biblioteke za april 2017.

01.04.2017.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo aprila meseca 2017. godine obilazi 12 naselja opštine Kladovo po sledećem rasporedu:

05. – Milutinovac, Vajuga, Korbovo 

07. -  Davidovac, Novi Sip, Tekija

10. -  Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

12.  - Podvrška

19. – Milutinovac, Vajuga, Korbovo

21. – Brza Palanka

24.-  Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

26. - Podvrška

28. - Davidovac, Novi Sip, Tekija

Ovo smo mi – video spot bibliobusa Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo:

https://vimeo.com/149218984