Maršruta pokretne biblioteke za decembar 2022. godine

05.12.2022.

Bibliobus Biblioteke u Kladovu obilazi decembra meseca sledeća naselja po rasporedu, s tim što od 20. decembra kreće tradicionalni novogodišnji karavan sa Deda Mrazom sa novogodišnjim iznenađenjima i darivanjima.

05.12. Kostol, Rtkovo

07.12. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

09.12. Davidovac, Novi Sip, Tekija

12.12. VelikaVrbica, MalaVrbica

14.12. Podvrska

16.12. Brza Palanka

20.12. Kostol, Rtkovo

21.12. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

23.12. Davidovac, Novi Sip, Tekija

26.12. Velika Vrbica, Mala Vrbica

28.12. Podvrška

30.12. Brza Palanka