Maršruta pokretne biblioteke za februar 2021.

01.02.2021.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo zbog pandemije bolesti koju izaziva korona virus (COVID-19) usklađuje svoje obilaske shodno trenutnoj epidemiološkoj situaciji koja se često menja.

Prvi mesec je bio i prvi susret sa našim korisnicima u 12 sela, nakon duže pauze i potvrdio je naša očekivanja a to je da smo nedotajali našim najmlađim korisnicima. Srećni što možemo da nastavimo druženje, najavljujemoza februar sledeći raspored obilaska pokretne biblioteke:

 

 

 2. 02. Podvrška

 5. 02. Brza Palanka

 8. 02. Kostol, Rtkovo

 9. 02. Mala Vrbica, Velika Vrbica

10.02. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

12.02. Davidovac, Novi Sip, Tekija

17.02  Podvrška

19.02  Brza Palanka

22.02. Kostol, Rtkovo

23.02. Mala Vrbica, Velika Vrbica

24.02. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

26.02. Davidovac, Novi Sip, Tekija