Maršruta pokretne biblioteke za januar 2021.

19.01.2021.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo zbog pandemije bolesti koju izaziva korona virus (COVID-19) usklađuje svoje obilaske shodno trenutnim epidemiološkim situacijama koje se često menjaju.

Trenutno je stanje zadovoljavajuće i to je razlog što ponovo počinjemo sa obilaskom 12 naselja na području opštine Kladovo po sledećem rasporedu:

 

19.01. Podvrška

22.01. Brza Palanka

25.01. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

27.01. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

29.01. Davidovac, Novi Sip, Tekija

Dobro nam došli dragi naši na ponovno druženje sa knjigom!