Maršruta pokretne biblioteke za jun 2021.

31.05.2021.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo u junu 2021. godine, obilazi dvanaest naselja opštine Kladovo po sledećem rasporedu;

01. 6. Velika Vrbica, MalaVrbica

02. 6. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

04. 6. Brza Palanka

07. 6. Kostol, Rtkovo

09. 6. Podvrška

11. 6. Davidovac, Novi Sip, Tekija

14. 6. Velika Vrbica, MalaVrbica

16. 6. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

18. 6. Brza Palanka