Maršruta pokretne biblioteke za jun 2022. godine

03.06.2022.

Bibliobus Biblioteke u Kladovu obilazi juna meseca, sledeća naselja;

 

  1. 6. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

  3. 6. Brza Palanka

  6. 6. Velika Vrbica, Mala Vrbica

  8. 6. Podvrška

10. 6. Davidovac,  Novi Sip, Tekija

13. 6, Kostol, Rtkovo

15. 6. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

17. 6. Brza Palanka

20. 6. Velika, MalaVrbica

22. 6. Podvrška

Foto: Dečji pisac Dušan Pop Đuršev u poseti biblibousu, jun 2022. godine.