Maršruta pokretne biblioteke za mart 2019.

25.02.2019.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo marta meseca 2019. godine obilazi 12 naselja opštine Kladovo po sledećem rasporedu:

01.03.2019. Davidovac, Novi Sip, Tekija

04.03.2019. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

06.03.2019. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

08.03.2019. Brza Palanka 

12.03.2019. Podvrška

15.03.2019. Davidovac, Novi Sip, Tekija

18.03.2019. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

20.03.2019. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

22.03.2019. Brza Palanka

26.03.2019. Podvrška

29.03.2019. Davidovac, Novi Sip, Tekija

31.03.2019. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo