Maršruta pokretne biblioteke za mart 2022. godine

06.03.2022.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo  najavljuje sledeći raspored obilaska u dvanaest naselja opštine Kladovo za mesec mart 2022. godine;

 2. 3. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
 4, 3, Brza Palanka
 7. 3. Velika Vrbica, Mala Vrbica
 9. 3. Podvrška
11. 3. Davidovac, Novi Sip,Tekija
14. 3. Kostol, Rtkovo
16. 3. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
18. 3, Brza Palanka
21. 3. Velika Vrbica, Mala Vrbica
23. 3. Podvrška
25. 3. Davidovac, Novi Sip,Tekija
28. 3. Kostol, Rtkovo
30. 3. Milutinovac, Vajuga, Korbovo
 1. april  Brza Palanka