Maršruta pokretne biblioteke za novembar 2017.

01.11.2017.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo novembra meseca 2017. godine obilazi 12 naselja opštine Kladovo po sledećem rasporedu:

 

 3.11. Brza Palanka

 7.11. Podvrška

13.11. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

15.11. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

17.11. Davidovac, Novi Sip, Tekija

21.11. Podvrška

24.11. Brza Palanka

27.11. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

29.11. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

  1.12. Davidovac, Novi Sip, Tekija