Maršruta pokretne biblioteke za novembar 2019

01.11.2019.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo novembra meseca 2019. godine obilazi 12 naselja opštine Kladovo po sledećem rasporedu:

  1.11. Brza Palanka

 6.11. Podvrška

 7.11. Davidovac, Novi Sip, Tekija

11.11. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

13.11. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

15.11. Brza Palanka

19.11. Podvrška

21.11. Davidovac, Novi Sip, Tekija

25.11. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

27.11. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

29.11. Brza Palanka