Maršruta pokretne biblioteke za oktobar 2020.

05.10.2020.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo zbog pandemije bolesti koju izaziva korona virus (COVID-19) nažalost nije bio u funkciji od marta ove godine.

Konačno, sa početkom školske godine, stekli su se uslovi da pokretna biblioteka započne obilazak 12 naselja na području opštine Kladovo po sledećem rasporedu:

 

07.10. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

09.10. Brza Palanka

13.10. Podvrška

19.10. Kostol, M.Vrbica, V.Vrbica, Rtkovo

21.10. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

23.10. Davidovac, Novi Sip, Tekija

27.10. Podvrška

30.10. Brza Palanka

 

Naši prvi susreti sa korisnicima u udaljenim naseljima, simbolično počinju u toku obeležavanja Dečije nedelje pod nazivom “Podeljena sreća, dva puta je veća”. 

 

Dobro nam došli dragi naši na ponovno druženje sa knjigom!