Maršruta pokretne biblioteke za oktobar 2021.

01.10.2021.

U mesecu kada obeležavamo Međunarodni dan deteta, Dečiju nedelju, Dane evropske baštine, Dan Ujedinjenih nacija, bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ omogućuje najmlađim korisnicima besplatno članstvo i obilazi dvanaest naselja opštine Kladovo po sledećem rasporedu:


1.10. Brza Palanka

4.10. Vеlika Vrbica, MalaVrbica

6.10. Podvrška

8.10. Davidovac, Novi Sip, Tekija

11.10. Kostol, Rtkovo

13.10. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

15.10. Brza Palanka

18.10. Velik Vrbica, Mala Vrbica

20.10. Podvrška

22.10. Davidovac, Novi Sip, Tekija

25.10. Kostol, Rtkovo

27.10. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

29.10. Brza Palanka

Foto: Vajuga,