Maršruta pokretne biblioteke za septembar 2019.

06.09.2019.

Bibliobus Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo sa početkom nove školske godine započinje svoju novu sezonu rada.

Nove korisnike bibliobusa očekuju članske kartice za besplatno korišćenje usluga, dosadašnje korisnike očekuje još veći izbor knjiga.

Septembra 2019. godine raspored bibliobusa u 12 naselja opštine Kladovo je sledeći:

11.09. Podvrška

13.09. Davidovac, Novi Sip, Tekija

16.09. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

18.09. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

20.09. Brza Palanka

25.09. Podvrška

27.09. Davidovac, Novi Sip, Tekija 

30.09. Kostol, Mala Vrbica, Velika Vrbica, Rtkovo

 2.10. Milutinovac, Vajuga, Korbovo

 4.10 Brza Palanka

Početak oktobra 2019. godine je vreme festivalske manifestacije koju organizuje Biblioeka "Centar za kulturu" Kladovo pod nazivom Prvi festival bibliobusa u Srbiji sa međunarodnom konferencijom na temu: “Predstavljamo Vam našu pokretnu biblioteku”.
Projekat sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

O detaljima festivala, temama, uslovima i prijavi, više ovde: 

http://www.kulturakladovo.rs/vest-Prvi-Festival-bibliobusa-u-Srbiji-organizuje-biblioteka-iz-Kladova_1000