Naši koreni - Korbovo

10.12.2020.

Rodoslovni milje o meštanima sela Korbovo kraj Kladova ugledala je svetolost dana sa prvim snegom, novembra 2020.
"Učiteljica Jelica Radosavljević istraživala je i obilazila osam godina 343 porodice Korbova, detaljno ispitujući sastav i poreklo stanovništva. Na taj način otvorila je vrelo podataka koje može poslužiti za mnoge druge istorijske, socijalne, ekonomske, etnografske i demografske studije" navodi u recenziji Višeslav Živanović.
Rezultat toga je bogata knjiga vredna svakog uloženog truda.
Čestitke autorki knjige, Jelici Radosavljević, meštanki Korbova, koja je sa puno entuzijazma, ljubavi i napora, uspela da na 727 strana sačuva od zaborava običaje porodica, način življenja i kulturnu baštinu Korbova.
Hvala porodici Borisa Čelenkovića - Troke na nesebičnoj pomoći i podršci.
Hvala Gordani Buzganović iz štamparije "Mig Komerc" koja je bila velika podrška Jelici svih osam godina.

Izdvač knjige je Biblioteka "Centar za kulturu" Kladovo.