Novembarski kljub ljubitelja čitanja

23.11.2018.

Klub ljubitelja čitanja Biblioteke „Centar za kulturu“ Kladovo najavljuje za sredu 28. novembra 2018. u 18 časova razgovor o pripovetkama Đure Jakšića.

Mesto za okupljanje članova kluba je biblioteka.

Georgije „đura“ Jakšić je rođen u Srpskoj Crnji, 8. avgusta 1832. god. a u četrdeset šestoj godini života je umro  u Beogradu 16. novembra 1878. god.

Bio je srpski slikar, pesnik, pripovedač, dramski pisac, radio je kao učitelj, a celoga života je bio veliki boem, koji  u Skadarliji, Beogradskoj ulici u kojoj su se u to vreme okupljali boemi, ima tablu sa stihovima na omiljenoj kafani, kao i skulpturu u prirodnoj veličini, ispred kuće-galerije koja se njegovim imenom i naziva. 

Rođen je u svešteničkoj porodici, nestabilanog duha, tri puta beži iz trgovačke škole, a završetkom osnovne škole i niže gimnazije u Segedinu, odlazi u Temišvar da uči slikarstvo (kod Konstantina Danila), prekida školovanje i kao dobrovoljac, šesnaestogodišnjak učestvuje u revoluciji, a kada je ona doživela neuspeh, razočaran je zapisao „Ah, zašto ginusmo i stradasmo - a šta dobismo“.

Posle kratkog boravka u Beogradu, odlazi u Beč na studije slikarstva, tamo se druži sa Brankom Radičevićem i Đurom Daničićem. Studije, posle kratkog prekida, nastavlja u Minhenu, na Akademiji finih umetnosti.

Vrativši se u Srbiju, stalno sa porodicom živi na rubu egzistencije. Iako svestrano obdaren, izuzetan slikar, liričar, pisac drama i pripovedaka, stalno ostaje bez posla učitelja i seli se po malim mestima Srbije.

Đjura Jakšić je najveći liričar srpskog romantizma i jedan od najznačajnijih slikara 19. veka. Vrlo je značajan i kao pripovedač. Pisao je u vreme kada se začinje srpska realistična pripovetka. Njegove pripovetke se u osnovi mogu podeliti  u tri grupe, prvu grupu čine pripovetke u kojima je idealizovao srednji vek i nemanjičko doba Srbije, drugu grupu čine pripovetke o banatskom selu, a treću grupu pripovedaka je pisao inspirisan srpsko-turskim ratom, sa rodoljubivom tematikom.

Najpoznatije pripovetke su „Sužanj“, „Kraljica“, „Nevesta“, „Popa Tihomir“, „Jedna noć“, „Čiča Toma“ i dr. Najpoznatijae pesme Djure Jakšića su „Na Liparu“, „Padajte braćo“ i „Mila“, a slika po kojoj je današnjim generacijama slikarstvo ovog vrsnog slikara najpoznatije je ulje na platnu, koje se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, Devojka u plavom.