Obeležavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika – 21. februar

19.02.2020.

Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika – 21. februara 2020. godine, Biblioteka „Centar za kulturu“ Kladovo, prirediće radionicu za decu u dva termina i to:

Četvrtak, 20. februar 2020. – Tema “Recikliranje”.

Petak, 21. februar 2020. – Tema “Ispeci pa reci”.

Početak radionica je od 17 časova u galerijskom prostoru biblioteke u Kladovu.

 

Program radionica obuhvata razgovor sa decom na teme;

 

Šta je recikliranje? Značaj recikliranja? Šta spade sve u recikliranje? Da li se može recikliranje upražnjavati u svakodnevnom životu, nezavisno od toga da li postoje centri za reciklažu?

 

Šta je maternji jezik? Od kada se obeležava Međunarodni dan maternjeg jezika? Značaj očuvanja maternjeg jezika. Narodne umotvorine.

 

Cilj ove zajedničke aktivnosti jeste druženje, razgovor, podsticanje čitanja, kao i negovanje maternjeg jezika.

 

Obelеžavanje Međunarodnog dana maternjeg jezika obeležava se svake godine 21. februara širom sveta. Osnovni cilj je da se podigne svest o značaju maternjeg jezika i multilingvizma.

Ovaj dan je uspostavljen 1999. godine. Članice Organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu, UNESKO, 21. februar proglasio je Međunarodnim danom maternjeg jezika, kao sećanje na studente koji su 1952. godine ubijeni u Daki, jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični jezik.

U svetu se govori oko 6.000 jezika, a prema prognozama lingvista, do kraja 21. veka više od polovine, čak i do dve trećine će odumreti.

U svetu oko 12 miliona ljudi govori srpski jezik, koji je standardizovan, sa gramatikom, rečnicima, institucionalnom podrškom.

Lingvisti upozoravaju da je nivo jezičke kulture i pismenost u Srbiji veoma slab i da ima dosta verbalnih ispada.

U Srbiji živi više od 30 nacionalnih manjina koje govore isto toliko jezika. Zakonom im je zagarantovana upotreba maternjeg jezika.