Plan razvoja opštine Kladovo za period 2022 - 2029. godine

12.10.2022.

Opština Kladovo pristupa izradi Plana razvoja za period 2022–2029. godine u skladu sa odredbama 
Zakona o planskom sistemu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 30/2018). Plan razvoja opštine
Kladovo predstavlja dokument razvojnog planiranja najvišeg reda za čiju pripremu,
usvajanje, sprovođenje i praćenje je nadležna jedinica lokalne samouprave.
Cilj izrade Plana razvoja je definisanje vizije razvoja opštine Kladovo, određivanje
potencijalnih prednosti i razvojnih pravaca opštine Kladovo i odgovarajućih mera,
kroz kontinuitet planskog delovanja, usmerenog na ujednačavanje razvoja i
angažovanje lokalnih resursa uz široku građansku participaciju i usklađivanje svih relevantnih činilaca
kako bi se unapredio kvalitet života svih građana.
Poštujući načelo javnosti i partnerstva, u procesu izrade Plana razvoja opštine Kladovo za period 2022-2029.godine,
neophodno je uključiti širok krug predstavnika lokalne zajednice, pre svega predstavnike privrede, javnih institucija
i civilnog sektora, kako bismo zajedno sagledali trenutnu situaciju, ali i definisali prioritete razvoja naše opštine.
Radi sprovođenja izrade Plana razvoja opštine Kladovo, imenovan je Koordinacioni tim, sastavljen od predstavnika
lokalne samouprave, ali će tokom procesa značajnu ulogu imati i tematske radne grupe i ostali značajni učesnici iz
naše sredine.
Izrada Plana razvoja se finansira iz sredstava Nemačko – srpske razvojne saradnje u okviru projekta
„Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ koji sprovodi GIZ.
Pružanje podrške pri izradi Plana razvoja realizuju Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj i
Balkanski centar za regulatornu reformu, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike.

Koristan link:
https://kladovo.org.rs/plan-razvoja-opstine-kladovo/
https://kladovo.org.rs/download/informacija-o-izradi-plana-razvoja-opstine-kladovo-za-period-2022-2029-godine/?wpdmdl=4164&refresh=63468ded5a0471665568237

#GIZ
#opstinakladovo
#naled