Pratite listu najčitanijih knjiga u Vašoj biblioteci

07.12.2020.

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo Vas da je na internet stranici https://sr.cobiss.net/ objavljena aplikacija Najčitanija građa koja omogućava ispis spiskova najčešće pozajmljivane građe u bibliotekama koje su u COBISS.SR sistemu i imaju automatizovanu pozajmicu

Prikaz podataka može da se ograniči izborom sledećih kriterijuma:

-          građa (monografije, serijske publikacije i neknjižna građa),

-          period pozajmice (izbor meseca i godine – podrazumevano je prikazan poslednji mesec, a imamo mogućnost da uradimo i spisak za period po želji za poslednjih pet godina),

-          godina izdavanja (godina izdavanja publikacija),

-          tip biblioteke (izbor tipa biblioteke odgovara tipu biblioteke u COBISS sistemu) i

biblioteka (izbor svih biblioteka ili pojedine biblioteke koja dozvoljava prikaz podataka o pozajmici).

 

Takođe je omogućen izbora po:

-          vrsti sadržaja (roman, ostala beletristika, antikvarna građa, ostalo, referentno delo, stručno delo, didaktička građa, završni rad, naučno-istraživački rad – pri čemu je u većini slučajeva moguće izabrati i potkategorije),

-          vrsti građe (knjige, e-knjige, dnevne novine, časopisi itd., video-snimci i filmovi, zvučni snimci, note, slikovna građa, računarski CD‑ovi i DVD‑ovi, kartografska građa, igračke – predmeti) i

-          ciljne grupe (omladina, odrasli, deca).

 

Izaberite date parametre sa vaše leve strane panela. Na primer, period pozajmice, biblioteka (CKL za Kladovo), vrsta sadržaja, građe, ciljne grupe  

Direktan link Biblioteke "Centar za kulturu" Kladovo je: 

https://plus.cobiss.si/most-read-web/sr/sr#contentTypes=52,53,54,55,56,57,58&libAcronym=CKL&libType=4&periodFrom=202001&periodTo=202011&pubType=1&publishYear&targetGroups=5